Serdecznie witamy na stronie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" Sp. z o.o.
z siedziba w Krakowie przy ul. Długiej 38
Slide item 1

MEDYCYNA PRACY

badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, kierowców oraz badania uczniów i studentów do nauki w różnych zawodach

Slide item 2

MEDYCYNA SPORTOWA

kwalifikowanie do uprawiania różnych dziedzin sportu oraz badania okresowe sportowców

Slide item 3

BADANIA KIEROWCÓW

badania kierowców amatorów i zawodowych oraz operatorów wózków widłowych

Slide item 4

REHABILITACJA

rehabilitacja lecznicza m.in. po urazach i przy zwyrodnieniach

  • przy ul.Długiej 38, tel.12 632 54 88
  • przy al.Pokoju 4, tel.12 411 83 96

Przedmiotem działalności poradni są świadczenia polegające na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników i kandydatów na pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.nr 69, poz.332 z późn.zm.).
W poradniach przeprowadza się również badania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. Z 2014 r. poz.1144).

Osobną grupę świadczeń stanowi badanie kandydatów na kierowców i kierowców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. Z 2014 r. poz.949). Zakład dysponuje własną Pracownią Badań Psychotechnicznych.