Serdecznie witamy na stronie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" Sp. z o.o.
z siedziba w Krakowie przy ul. Długiej 38

Do lekarzy specjalistów wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalisty działającego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia) – z poniżej podanymi wyjątkami.

Nie jest wymagane skierowanie do :

 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • dla osób chorych na gruźlicę
 • dla osób zakażonych wirusem HIV
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • dla weterana poszkodowanego w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

W ramach NZOZ „Śródmieście” sp. z o.o. funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne:

 • Poradnia Okulistyczna – ul. Długa 38, tel.12 357 53 51

Poradnia posiada podpisany kontrakt z NFZ.

Wykonywane procedury medyczne to m.in. :

- konsultacje okulistyczne
- badanie pola widzenia
- badanie OCT
- pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
- pachymetria
- gonioskopia (badanie kąta przesączania)
- komputerowe badanie wzroku
- zabiegi laserowe (jaskra, zaćma wtórna)

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza oraz Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt –  ul. Długa 38, tel.12 633 08 96

Poradnie posiadają podpisany kontrakt z NFZ.

Wykonywane procedury medyczne to m.in.:

- konsultacje lekarskie
- USG ginekologiczne
- badanie cytologiczne
- badanie biocenozy pochwy
- biopsja endometrium
- kolposkopia (także z pobraniem wycinków z tarczy szyjki macicy)
- krioterapia (wymrażanie) nadżerki

Przygotowanie do badania USG przez powłoki brzuszne
(dziewczynki, pacjentki niewspółżyjące)
1. Zażywać Espumisan przez tydzień przed badaniem (3x2 kapsułki dziennie)
2. Zjeść lekką kolację w dniu poprzedzającym badanie.
3. Wypróżnienie w dniu badania / ewentualnie wieczorem w dniu poprzedzającym badanie.
4. Wypić 1,5 litra wody niegazowanej (godzinę przed badaniem skończyć pić) i nie oddawać moczu, tak, aby na samo badanie przyjść z wypełnionym pęcherzem !!!
 • Poradnia Medycyny Sportowej- ul.Długa 38, tel. 12 632 58 88

Poradnia posiada podpisany kontrakt z NFZ.

Wykonywane procedury medyczne to m.in. :

- konsultacje lekarskie z kwalifikacją do uprawiania sportu.
- EKG spoczynkowe
- EKG wysiłkowe
- konsultacje okulistyczne
- Holter
- badania analityczne
- badania RTG
- Poradnia zajmuje się kwalifikacją do uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz badania mi okresowymi sportowców. Bezpłatnie ze świadczeń korzystają osoby do 21 r.ż. oraz sportowcy z licencją do 23 r.ż.

 • Poradnie Medycyny Pracy:
 • przy ul.Długiej 38, tel.12 632 54 88
 • przy al.Pokoju 4, tel.12 411 83 96

Przedmiotem działalności poradni są świadczenia polegające na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników i kandydatów na pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.nr 69, poz.332 z późn.zm.).
W poradniach przeprowadza się również badania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkól, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. Z 2014 r. poz.1144).

Osobną grupę świadczeń stanowi badanie kandydatów na kierowców i kierowców zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. Z 2014 r. poz.949).